Dentystą w Polsce można zostać po ukończeniu pięcioletnich studiów na na uczelni medycznej. Niezbędny jest także roczny staż podyplomowy oraz zdanie egzaminu państwowego. Z uwagi na stale poszerzający...
Continue Reading