Dentystą w Polsce można zostać po odbyciu pięcioletnich studiów na medycznych. Konieczny jest także roczny staż podyplomowy oraz zdanie egzaminu krajowego. Z uwagi na nieustannie poszerzający się zakres...
Continue Reading